Bibteam

Klantentevredenheid staat op de eerste plaats in onze werking. Een enthousiast team van 11 bibliotheekmedewerkers, onder leiding van bibliothecaris Herman De Meulemeester, zet zich elke dag opnieuw in om elke bibliotheekbezoeker zo goed mogelijk voort te helpen.

Om onze taken en projecten te realiseren, kunnen we rekenen op een team van fantastische vrijwilligers. Zij zetten zich belangeloos in voor het begeleiden van o.a. Kinder- en Jeugdjury leesgroepen, de talrijke voorleesmomenten en het verwerken van boeken.

Daarnaast heeft de denktank Bib & CC een adviserende bevoegdheid, op eigen initiatief of op verzoek, ten aanzien van de inrichtende overheid voor alle aspecten van het beleid van de bibliotheek of het cultuurcentrum: werking, inrichting, uitrusting, financieel beleid, scholenwerking, algemene dienstverlening, regionale werkingen, tendensen, enz.

De denktank, bestaande uit leden die de Tervuurse bevolking vertegenwoordigen en een hart voor cultuur hebben in de brede zin van het woord, is een permanent klankbord en ideeënleverancier voor de bibliotheek en het Cultuurcentrum, binnen de opdrachten van de gemeente/AGB en binnen de krachtlijnen en financiële perken.

Het takenpakket van de leden bestaat uit het adviseren en uit het meedenken in de uitwerking van de beleidsbeslissingen, zoals:
 
1.    de samenstelling van een jaarlijks actieplan;
2.    de programmering met speciale aandacht voor specifieke doelgroepen;
3.    een huurreglement voor het gebruik van de infrastructuur van het CC;
4.    het werkingsverslag dat beschrijft hoe het actieplan in het voorbije jaar uitgevoerd werd;
5.    het reglement van inwendige orde van de bibliotheek en het cultuurcentrum.

Het adviesorgaan komt ongeveer een 10-tal keren per jaar samen.