Diensten

Zelfscanbalie

De bibliotheek is op het gelijkvloers uitgerust met een systeem van zelfscanning. Materialen die teruggebracht worden, worden in een intelligente inleverkast of inleverbox geplaatst. We vragen om de teruggebrachte materialen één voor één in de inleverbox, of rechtopstaand in de inleverkast te plaatsen met de rug naar buiten gericht. Materialen die worden uitgeleend, worden één voor één aan de zelfscanbalie gescand na inlezen van de lenerskaart of identiteitskaart. Verschuldigde sommen worden betaald aan de betaalautomaat.

 

IBL

Gevraagde materialen die niet tot de collectie behoren, kunnen via het InterBibliothecair Leenverkeer (IBL) aangevraagd worden in een andere bibliotheek. Het voordeel is dat u zich niet hoeft te verplaatsen. De hieraan verbonden kosten worden niet doorgerekend aan de lener.

 

Pc's

Op de tweede verdieping bevinden zich 8 pc's die ter beschikking staan van de leden. Het gebruik van de pc's is beperkt tot 1uur per dag. Indien er geen wachtenden zijn kan de sessie, per kwartier, verlengd worden tot een maximum van 2 uur in totaal per dag.

 

e-ID

Alle toetsenborden van de pc's zijn uitgerust met e-ID kaart lezers. Daarenboven werd de browser Freedelity.be geïnstalleerd waardoor u vlot toegang heeft tot applicaties van de overheid zoals Tax-on-Web, Mypension, Kind&Gezin, Student@work, ...

 

Printen

Meld je aan op een publiekscomputer met je elektronische identiteitskaart (e-ID) of typ het lidnummer in van je geldige lenerskaart. Wijzig de afdrukinstellingen indien nodig.

Printen A4 zwart-wit = € 0.05 incl. BTW
Printen A4 kleur = € 0.10 incl. BTW
Printen A3 zwart-wit = € 0.10 incl. BTW
Printen A3 kleur = € 0.20 incl. BTW
 

Kopiëren

Kopiëren van documenten is enkel toegestaan voor eigen gebruik. In de bibliotheek staat een kopieermachine ter beschikking van leden. Er kunnen enkel kopijen worden genomen van materialen aanwezig in de collectie met hulp van een bibliotheekmedewerker. De prijs is identiek aan de kostprijs voor het printen.

 

Studeren in de bib

De studieruimte in de zaal De Plataan in De Zevenster wordt als studieruimte ter beschikking gesteld aan studenten van de bibliotheek die expliciet willen gebruik maken van deze ruimte. Ze kan kosteloos gebruikt worden, mits het naleven van de afspraken en het aan- en afmelden aan de balie van de bibliotheek. Meer info aan de balie van de bibliotheek.