Hoe werkt de bib

De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Tervuren is een voltijds werkende plaatselijke openbare bibliotheek, zonder filialen en/of uitleenposten.

Het is een basisvoorziening waar elke burger terechtkan met zijn vragen over kennis, cultuur, informatie en ontspanning. De bibliotheek bemiddelt actief bij het beantwoorden van deze vragen.

De openbare bibliotheek is actief op het vlak van geletterdheid, cultuurspreiding en cultuurparticipatie. De bibliotheek werkt in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden.

 

Huishoudelijk reglement

 

Lid worden

Hoe word ik lid?

Het lidmaatschap is gratis voor inwoners van Tervuren en haar deelgemeenten

Tarief lidmaatschap voor niet-inwoners:

- 18 jaar: gratis

+ 18 jaar: € 5,00/jaar

Inschrijven gebeurt aan de balies, op vertoon van de identiteitskaart of wettelijke verblijfsvergunning.

Minderjarigen schrijven zich in onder de verantwoordelijkheid van een ouder of voogd. Elk lid heeft recht op het opvragen, reserveren en lenen van materialen en op het raadplegen van digitale informatie en het internet.

Door zich in te schrijven in de openbare bibliotheek verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement.

De eID-kaart vervangt de vroegere lenerskaart. Er worden geen lenerskaarten meer uitgereikt behalve in onderstaande gevallen:

 - Volwassenen met buitenlandse ID-kaart
 - Kinderen -12 jaar
 - Kinderen die via een school van Tervuren de bibliotheek gebruiken

Een lenerskaart is persoonlijk: elk lid is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar lenerskaart.

Zonder lidmaatschap kan er niet worden ontleend noch een internet PC in gebruik genomen worden.

Verlies of diefstal van de lidkaart moet onmiddellijk gemeld worden. Voor een nieuwe lidkaart betaalt men een vergoeding van € 2,50. Ook een wijziging van adres of e-mailadres moet onmiddellijk gemeld worden.  De lener is verantwoordelijk voor de correctheid van deze gegevens.

 

Mijn Bibliotheek

Wanneer je een account aanmaakt via mijn.bibliotheek.be krijg je toegang tot alle online diensten van de bibliotheek:

  • reserveren van materialen uit de catalogus
  • de uitleentermijn van je ontleende materialen online verlengen
  • een duidelijk overzicht van je te betalen bedrag
  • je uitleengeschiedenis opvragen
  • toegang tot de digitale collecties: het Gopress krantenarchief en Fundels
  • favoriete lijsten opmaken

 

Reserveren en verlengen

Verlengen - in de bibliotheek of online via Mijn Bibliotheek - kan voor een periode van 3 weken tegen de geldende uitleenvoorwaarden, op voorwaarde dat de materialen inmiddels niet gereserveerd werden door een andere lener of de uitleentermijn van 6 weken niet overschreden wordt.

De lener is verantwoordelijk voor het verlengen van zijn/haar materialen en neemt daartoe zelf het initiatief.

Voor dvd's en betalende taalcursussen wordt bij verlenging opnieuw leengeld aangerekend.

Materialen kan met gratis reserveren. De bibliotheekgebruiker kan maximaal 5 materialen gelijktijdig reserveren. Gereserveerde materialen moeten worden afgehaald met de leeskaart van de persoon waarop het werk werd gereserveerd en dit binnen de 14 dagen na verwittiging.

Voor gereserveerde werken die niet tijdig werden afgehaald, wordt boete aangerekend. De boete bedraagt € 1,00 per niet afgehaald werk en dit zowel voor gereserveerde werken uit de eigen collectie als voor gereserveerde werken via het interbibliothecair leenverkeer (IBL).